top of page

Tietosuojaseloste

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Helsingin Frisbeegolfvalmennus (Tmi), 2838241-8, Pietari Hannikaisen tie 1 P 80, 00400, Helsinki.

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

 

Jalle Stoor, jalle (at) frisbeegolfvalmennus.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Helsingin Frisbeegolfvalmennuksen asiakasrekisteri.

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Henkilötietoja kerätään, säilytetään ja käsitellään seuraavia ennaltamäärättyjä tarkoituksia varten:

- Asiakkaan tunnistaminen.

- Asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen.

- Markkinointi ja viestintä.

- Laskutus.

- Maksujen perintä.

- Tilastollisiin tarkoituksiin.

- Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterin ylläpitäjälle.

 

5. Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Rekisteriin kerätään tarvittavat tiedot asiakkaan tunnistamiseksi. Tyypillisesti sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinumero

  • Osoite

  • Tilaustiedot

  • Asiakkaan ilmittamat asiakassuhteen hoitoon ja / tai markkinointiin liittyvät tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaan ottaessa yhteyttä lomakkeen kautta. Tai palvelun ostamisen, tuotetilauksen ja tapahtumaan tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

 

7. Tietojen luovutus

 

Helsingin Frisbeegolfvalmennus voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaate

 

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

9. Rekisteröidyn oikeudet

- Oikeus saada pääsy henkilötietoihin.

- Oikeus tietojen oikaisemiseen.

- Oikeus tietojen poistamiseen.

- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen.

- Vastustamisoikeus.

- Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

-Reksiteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Se onnistuu ilmoittamalla rekisterinpitäjälle.

-Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen

asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai, jossa väitetty tietosuoja-asetuksen

rikkominen on tapahtunut.

bottom of page